skip to Main Content

Välkommen Strands Arkitekter är ett gotländskt företag specialiserat på byggnader för den vackra ön Gotland.

Vi värnar om den unika miljön och de gotländska byggnads- traditionerna.

Med lyhördhet och engagemang hjälper vi dig att omsätta dina idéer till verklighet. Från idé till färdigt hus.

Vi hjälper dig med - Nybyggnad
- Om- och tillbyggnad
- Idéskisser
- Förfrågningsunderlag
- Bygglov
- Bygghandlingar
Vi förverkligar drömmar Kontakta oss idag!
0498-29 04 55, 0708-29 85 75
ylva.tidvall@strandsarkitekter.se
Kontakta oss Vad vi gjort Referenser
Back To Top
Sök