skip to Main Content

Hej!

Jag kom till Gotland som turist och blev som de flesta betagen av öns kraft och särprägel, så nu bor jag här och delar min tid mellan Burgsvik och Visby, mellan arkitekturen och hundarna.

Innan jag startade Strands Arkitekter arbetade jag på några olika arkitektkontor i Stockholm, mest med skolor och äldreboenden. Nu ritar jag villor och fritidshus för nybyggnad, men många av mina uppdrag är också om- och tillbyggnader. För mig är inga uppdrag för små.

Jag ser min uppgift som arkitekt att lyhört lyssna till och analysera kundens behov och önskemål, att förstå vilka krav kunden ställer på sitt hus. Sedan skissar jag fram lösningar som motsvarar behoven.

I processen från idé till färdig lösning är dialogen med öppet sinnelag och ömsesidig respekt mellan kunden och mig mycket viktig.

Många kunder kommer till mig med idéer och önskemål om hur huset ska utformas, och min uppgift blir då att utveckla de idéerna men också att visa på nya infallsvinklar och lösningar som kunden inte tänkt på. Min erfarenhet och kunskap som arkitekt och mina kontakter ger trygghet och stöd till kunden.

/Ylva

Ylva tidvall, Strands Arkitekter Gotland
Back To Top
Sök